ประกวด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

 

ประกวด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”42495749_1325788467551097_4633966019541467136_n

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนเยาวชน อายุ 15-25 ปี เข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ตุลาคม 2561

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนเยาวชน อายุ 15-25 ปี เข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ตุลาคม 2561

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม UN Forum on Business and Human Rights ระหว่างวันท ี่26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ นครเจนีวา สาธารณรัฐสวิส

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20180911-095252-299149.pdf

ที่มา  https://www.chula.ac.th/news/13001/

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.