โอกาสเพิ่มทักษะและศักยภาพวิชาชีพขั้นสูงกับ 26 สาขาวิชาชีพ

โอกาสเพิ่มทักษะและศักยภาพวิชาชีพขั้นสูงกับ 26 สาขาวิชาชีพ
– เรียนได้ไม่จำกัดอายุ
– เรียนรายวิชาระดับปริญญาโทที่สนใจ
– เรียนต่อระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนรายวิชาได้
– ได้รับใบรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

1378-2

1378-3

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.