ประกาศรายชื่อนิสิตรับทุนการศึกษา “พังงาใต้ร่มนนทรี” ประเภททุนต่อเนื่อง

FB_IMG_1564059749859

ประกาศรายชื่อนิสิตรับทุนการศึกษา “พังงาใต้ร่มนนทรี” ประเภททุนต่อเนื่อง ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับเอกสารรายงานผลการเรียนที่หน่วยกิจการนิสิต ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.