ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ Competence Centers for the Development of Sustainable Tourism and Innovative Financial Management Strategies

49130778038_701be997d4_oผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOURIST คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ Competence Centers for the Development of Sustainable Tourism and Innovative Financial Management Strategies โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมการเงินในการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นในประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปภายใต้ กรอบ ERASMUS+ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.