ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน ได้ดำเนินการเปิดการประชุม Gecko Project และเปิดศูนย์ KU Business School Media Center คณะบริหารธุรกิจ

49267324832_1a7d4e0664_o

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการเปิดการประชุม Gecko Project โดยมีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 30 ราย จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ รวม 13 แห่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการนี้ ได้รับเกียรติจากรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินการเปิดการประชุมดังกล่าว และการเปิดศูนย์ KU Business School Media Center คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Gecko Project เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.