ขอเชิญร่วมแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจำปี 2558

พิธีเปิดโดยรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 31 ส.ค. 58

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.