พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562

 

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.