ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี รับเหรียญเรียนดี

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี รับเหรียญเรียนดี
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://bit.ly/2KuWfA3

และสามารถรับเหรียญเรียนดีที่ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 1 งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2562

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.