บุคลากร

รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำภาควิชาการจัดการ

 

รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส

รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส Assoc.Dr.Preeyanuch Apibunyopas

โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1314
โทรสาร:  02-942-8521
E-mail: preeyanuch.a@ku.th

ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย

ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย Asst.Prof.Dr.Nirundon Tapachai

โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1324
โทรสาร:  02-942-8521
E-mail: fbusndt@ku.ac.th , ntapachai@yahoo.com

ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์

ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์ Asst.Prof.Kiriya Chariyawetwatana

โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1319
โทรสาร:  02-942-8521
E-mail: fbuskyc@ku.ac.th , kiriya.k@ku.th

รศ.ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์

รศ.ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์ Assoc.Prof.Dr.Yuraporn Sudharatna

โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1312
โทรสาร:  02-942-8521
E-mail: fbusyps@.ku.ac.th


ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Asst.Prof.Dr.Phiphat Nonthanathorn

โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1320
โทรสาร:  02-942-8521
E-mail: nphiphat@gmail.com

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน Asst.Prof.Dr.Suparerk Sooksmarn

โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1328
โทรสาร:  02-942-8521
E-mail: fbussrs@ku.ac.th

ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล

ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล Dr.Ek-Anong Tangrukwaraskul

โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1316
โทรสาร:  02-942-8521
E-mail: fbusent@ku.ac.th ,  ekanong.t@ku.th

ดร.ปานิสรา ทิตาทร

ดร.ปานิสรา ทิตาทร Dr.Panisara Thitatorn

โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1315
โทรสาร:  02-942-8521
E-mail: panisara.thi@ku.th


นางอำไพ รุ่งเรืองภิญโญสุข

นางอำไพ รุ่งเรืองภิญโญสุข Ampai Rungruangpinyosuk

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1302
E-mail: fbusapr@ku.ac.th

นางสาวฐานิดา สุดดีพงษ์

นางสาวฐานิดา สุดดีพงษ์ Thanida sooddeepong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1323
E-mail: fbustds@ku.ac.th

นางณัฐพัชร์ สุขสมบุญ

นางณัฐพัชร์ สุขสมบุญ Nattapath Suksomboon

พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 02-942-8777 ต่อ 1303
E-mail: fbusnhsu@ku.ac.th

 

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.