อาจารย์

Dr.Jul Thanasrivanitchai

ชื่อนามสกุล(ไทย) ดร.จุล ...   Read More

รายวิชาที่จัดสอบ Online ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย)

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน ได้ดำเนินการเปิดการประชุม Gecko Project และเปิดศูนย์ KU Business School Media Center คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน อา...   Read More

ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ Competence Centers for the Development of Sustainable Tourism and Innovative Financial Management Strategies

ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย อาจ...   Read More

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ด...   Read More

Dr.Orawee Sriboonlue

ชื่อนามสกุล(ไทย) ดร.อรวี...   Read More

Dr.Panisara THITATORN

ชื่อนามสกุล(ไทย) ดร.ปานิ...   Read More

Asst.Prof.Dr.Waranpong Boonsiritomachai

ชื่อนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร.ว...   Read More

Asst.Prof.Dr.Suparerk Sooksmarn

ชื่อนามสกุล(ไทย) ศุภฤกษ์...   Read More

Asst.Prof.Dr.Haruthai Numprasertchai

  ชื่อนามสกุล(ไทย) ...   Read More

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.