การแข่งขัน​ Hult​ Prize​ at Kasetsart​ University 2019 (การแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม​ในระดับนานาชาติ)

74327600_1643976899065584_5267348514584657920_o

ภาควิชาการจัดการ​ คณะบริหารธุรกิจ​ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม​ Tee​ Chok​ Dee​ (ที่โชคดี) นิสิตภาควิชาการจัดการชั้นปีที่ 3 ที่ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน​ Hult​ Prize​ at Kasetsart​ University 2019 (การแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม​ในระดับนานาชาติ) และได้ผ่านการคัดเลือกเป็น​ 3 ทีมสุดท้าย​จากผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทั้งหมด​ 12​ ทีม​ที่มาจากคณะต่างๆ​ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ เพื่อเข้าสู่การเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในลำดับถัดไป​

ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้นโดย​ KUBIC​ Kasetsart ร่วมกับ​คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ KU​ Startup Club และ​ Aiesic Club ณ​ ห้อง​ Auditorium​ คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ ในวันเสาร์ที่​ 26​ ตุลาคม​ 2562​ ที่ผ่านมา

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.