เชิญชวนนิสิตเข้าร่วม กิจกรรม MGT Alumni Sharing ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น.

กิจกรรม MGT Alumni Sharing
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคมนี้ พบกับ

– คุณพีช พิชญา ซุ่นทรัพย์ นักวางแผนทางการเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (CFP )
– คุณอมริตา ธารดำรง (นักเขียน)

ที่ ชั้น 4 ห้อง 406 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ 😊พบกันเวลาเดิม บ่ายโมงค่ะ (13.00 น.) 😊

 

กิจกรรม MGT Alumni Sharing
วันศุกร์ที่ 27 กันยายนนี้ พบกับ
พี่เก่ง – พี่ภูมิ – พี่ปิ๊ง ที่ ชั้น 4 ห้อง 406 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.