ข่าวทั่วไป

เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน 2019 World Culture Festival งานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ 2019

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นาน...   Read More

โอกาสเพิ่มทักษะและศักยภาพวิชาชีพขั้นสูงกับ 26 สาขาวิชาชีพ

โอกาสเพิ่มทักษะและศักยภา...   Read More

รันกันปันกัน ครั้งที่ 5 / เดินวิ่งส่งน้องเรียน

งานเดินวิ่งส่งน้องเรียนค...   Read More

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

โครงการประเมินสมรรถนะควา...   Read More

ประกวด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

  ประกวด “นวัตกรรมก...   Read More

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.