ข่าวภาควิชา/คณะ

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ KU 80

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ภา...   Read More

คณะบริหารธุรกิจ มก. มอบทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 7 ล้านบาท สำหรับนิสิตคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  ***ลงทะเบียนเพื่อขอรับ...   Read More

ช่องทางการติดต่อภาควิชาการจัดการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

รายวิชาที่จัดสอบ Online ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย)

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน ได้ดำเนินการเปิดการประชุม Gecko Project และเปิดศูนย์ KU Business School Media Center คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน อา...   Read More

ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ Competence Centers for the Development of Sustainable Tourism and Innovative Financial Management Strategies

ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย อาจ...   Read More

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ด...   Read More

นิสิตภาควิชาการจัดการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน “BADS Business Game Competition”

ภาควิชาการจัดการขอแสดงคว...   Read More

การแข่งขัน​ Hult​ Prize​ at Kasetsart​ University 2019 (การแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม​ในระดับนานาชาติ)

ภาควิชาการจัดการ​ คณะบริ...   Read More

ขอความร่วมมือบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562

1) ขอความร่วมมือบัณฑิตแล...   Read More

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.