นิสิตภาควิชาการจัดการได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด ในศึกซีเกมส์ 2019 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ขอแสดงความยินดีกับ”เจ้าณัฐ” นายณัฐวีร์ กล่อมพงษ์ นิสิตภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด ในศึกซีเกมส์ 2019 ณ ประเทศฟิลิปปินส์👏🎉🎉🎊

78859379_2608806025893006_1767501435987034112_n

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.